Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta

E-İmza ve KEP

_

Elektronik imza, elektronik ortamda hazırlanan dokümanları imzalamak için kullanılan bir elektronik koddur. Güvenilirliği şifrelenmiş olmasından kaynaklanır. Elektronik imza sistemi, şifrelenmiş verileri gönderen bilgisayar ile bu şifrelemeyi çözebilen alıcı bilgisayar arasında çalışır. Gönderenin şifreleme işlemi ile alıcının doğrulama işlemi, verinin güvenli bir kaynaktan geldiğini gösterir. Bu iki taraflı işlem elektronik imzayı tamamlar.

Ülkemizde 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 23.01.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nu temel alarak işlemlerini yürütmektedir. Sağlık Bakanlığı elektronik imza sağlayıcısı ise TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’dir.

Elektronik imza, elle atılan ıslak imza gibi kullanılabildiği için internette her türlü resmi işlemin hem zamandan hem kağıt israfından tasarruf edilerek ve elektronik ortamda arşivlenerek yürütülmesini sağlar. Elektronik imza, kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde, e-devlet, e-iş ve e-ticaret uygulamalarında, e-posta ve kanun kapsamındaki hukuki işlemlerde kullanılabilir. Elektronik imza ile imzalanmış belgeler dijital ortamda arşivlendiğinden depolama maliyetleri de azalır.

e-imza-nedir
E-İMZA ve KEP
_

KEP (KAYITLI ELETRONİK POSTA )

Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın;

01

Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,

03

Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve

02

Alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığı,

04

İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi

      Hemen Arayın