YabancıÇalışmaİzni

Çalışma İzni; Ülkemizde en az 6 ay yasal olarak oturma izni bulunan yabancı vatandaşların yurt içinde izin verilen kriter ve sektörlerde istihdam edilebilmesi için alınması gereken izindir.

Rima Danışmanlık olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetinin kapsamı ilk başvuru ile başlayıp çalışma izin kartınız gelene kadar 7/24 devam etmektedir.Devamında sistemlerimizde kaydınız oluşturulduktan sonra seneye uzatma izniniz ile ilgili 2 ay öncesinden tarafınıza  bilgilendirme mesajı gönderilir.

oturma-ve-calisma-izni-danismanlik
yabanci-calisma-izni-danismanlik

Yabancılar için çalışma izni kriterleri

Çalışma izni talep edilen iş yerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı iş yerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

_

Ödenmiş Sermaye

İşveren

İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD doları olması gerekmektedir.
İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az % 20 olması zorunludur.

Maaş Ücretlendirme

İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur.

Üst Düzey Yöneticiler

Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı olması gerekmektedir.

Şube Müdürleri ile Mühendis ve Mimarlar

Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı olması gerekmektedir.

Uzmanlık ve Ustalık Gerektiren İşler

Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabanc ılar için asgari ücretin 3 katı olması gerekmektedir.

Ev Hizmetlerinde

Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki  diğer mesleklerde (satış elemanı, pazarlama – ihracat görevlisi vb. ) çalışacak yabancılar için  asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

Turizm - Animasyon Organizasyonlarında

Turizm – animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unva nlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancı lar için asgari ücretin 2 katı olması gerekmektedir.
Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ’ndan belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile tatil köylerin de , masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacak yabancılara yönelik çalışma izni talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve iş yerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
Eğlence sektöründe faaliyet gösteren ve turizm – animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. ·
Yabancıların Çalışma İzinleri başvuru sisteminin göre elektronik İmza zorunlu hale gelmiştir.

KEP Hesabı Zorunluluğu

Elektronik Tebligat Kanunu 06.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik ile bu konuda yetkilendirilen PTT tarafından Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kurulmuştur.

UETS sistemi 01/01/2019 tarihinden itibaren kullanıma açıldığından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Tebligat gönderimi kaldırılmıştır. Bu nedenle yeni bir duyuru yapılıncaya kadar e-izin sistemi üzerinden alınan başvurularda Kep adresi kullanma zorunluluğu dikkate alınmadan çalışma izni başvurularının tamamlanabilmesi imkanı sağlanacaktır.

 

Elektronik İmza Zorunluluğu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacaktır. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunludur.

_

Çalışma İzni Süre Uzatım Başvuruları

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 10’uncu maddesine göre; Çalışma izin başvurusunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilmektedir.

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.

 

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir.

Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir

Önemli Not: Uluslararası İşgücü Kanunu’nda, yabancıların yasal düzenlemelere aykırı şekilde, yani çalışma izinleri olmaksızın çalışmaları durumunda uygulanacak idari para cezaları da düzenlenmiş durumda. Buna göre, 2020 yılı itibarıyla

– Yabancı çalıştıran işveren veya işveren vekiline her bir yabancı için 10.812 tl ,

– Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 4.323 tl,

– Bağımsız çalışan yabancıya 8.650 tl idari para cezası verilecek.

Yukarıda belirtilen fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanıyor. Dahası, çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na bildiriliyor. Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, ayrıca yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorunda.

    Call Now Button