YabancıSağlıkSigortası

İkamet izni almak isteyen yabancıların, İkamet süresini kapsayacak ve güncel kanuna uyacak sağlık sigortasına sahip olması zorunludur. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda piyasanın en uygun ve en hızlı Özel Sağlık Sigortalarını, istediğiniz süreler için sağlamaktayız

Yabancı sağlık sigortası işlemleri için bizimle iletişime geçtiğinizde gerekli evrakların teminini sağlamaktayız. Poliçenizi tüm Türkiye’ye hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere hem dijital ortamda (whatsapp,e-posta vb.) hemde fiziksel baskılı olarak ücretsiz kargo ile ulaştırıyoruz. Aynı zamanda poliçemiz dijital imzalı ve kaşeli olduğundan  ilk  üç sayfasını renkli çıktı almanız göç idaresi için yeterlidir. Kişisel ve kurumsal olarak müşterilerimizin adına  yabancı sağlık sigortası sağlamaktayız.

yabanci-saglik-sigortasi-nedir
yabanci-saglik-sigortasi-danismanlik
TÜRK NİPPON YABANCI SAĞLIK SİGORTA FİYATLARI 2021 FİYAT
0-15 yaş 200 tl
16-25 yaş 125 tl
26-35 yaş 160 tl
36-45 yaş 185 tl
46-50 yaş 280 tl
51-55 yaş 320 tl
56-60 yaş 445 tl
61-65 yaş 750 tl
66-70 yaş 1.100 tl
DEMİR HAYAT  YABANCI SAĞLIK SİGORTA FİYATLARI 2021 FİYAT
1-15 yaş 200 tl
16-25 yaş 125 tl
26-35 yaş 160 tl
36-45 yaş 185 tl
46-50 yaş 280 tl
51-55 yaş 320 tl
56-60 yaş 355 tl
61-65 yaş 595 tl
ANKARA SİGORTA YABANCI SAĞLIK SİGORTA FİYATLARI 2021 FİYAT
18-25 yaş 125 tl
26-35 yaş 160 tl
36-45 yaş 185 tl
46-50 yaş 280 tl
51-55 yaş 320 tl
56-60 yaş 360 tl
61-64 yaş 600 tl
65-70 yaş 1.100 tl

TÜRK NİPPON YABANCI SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI

Poliçemiz 10/05/2016 tarih ve 16/2016 saylı Vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaç
 • Fizik tedavi

* Tüm sağlık kurumlarında ayakta tedavi giderleri yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Yatarak Tedavi Teminatları

 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, vb.)
 • Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek masrafları
 • Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 • Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
 • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler

* Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

  Call Now Button